# de vi Popularität
#1 Wo warst du? - Ông đang ở đâu thế ? 1
#2 Wo warst du? Anh đi đâu vậy? 1
#3 Wo warst du? Cô đã đi đâu? 1
#4 Wo warst du? Chúng ta đang ở trong tình thế khốn kiếp nào thế? 1
#5 Wo warst du dieses Mal? Lần này ngươi đã "đi" tới đâu? 1
#6 Wo warst du? Anh đã ở đâu vậy. 1
#7 Wo warst du? Anh đã ở đâu vậy? 5
#8 Wo warst du denn, VATER, als sie zu Anfang jede Nacht aufgewacht ist? Khi đêm nào nó cũng thức dậy vì đau bụng trong suốt mấy tháng đầu? 1
#9 - Wo warst du nur, Schatz? - Con đã ở đâu vậy? 1
#10 Hey, wo warst du? Lass mich doch nicht so stehen. Này, cậu đi đâu thế? 1
#11 Wo warst du? Àh anh đã ở đâu? 1
#12 Papa! Papa! Wo warst du? Bố, bố! 1
#13 Wo warst du, als es darauf ankam? Ông ở đâu khi tôi còn cần ông? 1
#14 Wo warst du so lange? Anh làm gì lâu thế? 1
#15 - Wo warst du? - Anh đã đi đâu thế? 1

Übersetzungen in anderen Sprachen

  • ich weiß es nicht
  • schnell
  • eric
  • bill
  • Ebenso neu übersetzten:

  • kann ich kurz mit dir reden
  • herein
  • wir brauchen deine hilfe