# de vi Popularität
#1 - Wo ist er? Vậy anh ta đâu? 1
#2 Wo ist er jetzt? Giờ hắn ở đâu? 1
#3 - Wo ist er? - Nó ở đâu? 2
#4 Wo ist er? - Tao không biết gì để nói với mày. 1
#5 Also schön, wo ist er? Được rồi, nó đâu rồi? 1
#6 Wo ist er? Hắn ta đâu rồi 1
#7 Big Fate! Wo ist er? Fate mập. 1
#8 Wo ist er? - Anh điên rồi hả? 1
#9 Wo ist er? Thế thì anh ấy ở đâu? 1
#10 Wo ist er hin? Hắn đi đâu vậy? 1
#11 Wo ist er? Wo ist Goro? Hắn ta đang ở đâu? 1
#12 - Wo ist er jetzt? Giờ anh ta ở đâu? 1
#13 - Wo ist er? Ah, du meinst sicher Meister Hua. Ich weiß nicht, wo er ist. Chúng tôi tìm không thấy đến đây rồi mới... đi theo tôi tôi bảo vệ 2 người 1
#14 - Wo ist er? - Ông ấy ở đâu? 1
#15 Wo ist er hin? Hắn ta đã đi đâu? 1

Übersetzungen in anderen Sprachen

  • amanda
  • sie sind überall
  • Ebenso neu übersetzten:

  • weshalb
  • sie ist
  • schließe deine augen